Hội Từ Thiện TRÁI TIM VIỆT trao tặng hàng ngàn thiết bị y tế cho hai bệnh viện lớn tại Califorina!