LỄ KHỞI CÔNG XÂY CẦU TRÁI TIM VIỆT 02 TẠI BẠC LIÊU